Teknikler

ISO Nedir ve Fotoğrafı Nasıl Etkiler?

Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bu faktörler EnstanteneDiyafram ve ISO değeridir. Enstantene ve diyaframa önceki yazılarımızda değinmiştik.

ISO Nedir?

ISO ise digital makinalarımızda bulunan sensörlerin, ışığa olan duyarlılık derecesi olarak adlandırılır. ISO, International Standards of Organisations (Uluslararası Standartlık Örgütü)’ün kısaltmasıdır. Analog makina dönemlerde ise ASA, American Standarts Association (Amerikan Standartlar Enstitüsü) veya DIN, Deutsches Institut für Normung (Alman Standartlar Enstitüsü) kısaltmasıyla karşımıza çıkmaktadır. ASA ve DIN için filmlerin ışığa duyarlılık derecesi diyebiliriz. Gördüğünüz üzere her üç tanımda aynı şeyi ifade etmekte olup, ASA ve DIN’ de günümüzde yerini ISO’ya bırakmıştır. Diğer bir ifade ile teknolojik gelişmeyle birlikte daha önce filmlerde yakalanmaya çalışılan ışık artık sensörlerün ısınarak ortam ışığının arttırılmasıyla makineler üzerinde yakalanmaktadır.

ISO bize yetersiz ışık ortamlarında diyafram ve estanteneyi destekleyerek fotoğraf çekebilme olanağı sağlar. Analog makina dönemlerinde her bir ISO değeri için yanınızda farklı bir film taşımanız gerekirdi. Digital makinelerde ise makinamızın üzerinden çok kolay bir şekilde istediğimiz ISO değerini ayarlayabilmekteyiz. ISO her ne kadar yetersiz ışık ortamlarında bize fotoğraf çekme olanağı versede ISO değeri yükseldikçe fotoğraflarda noise (gürültü) de artmaktadır. Bu nedenle ISO değerini yeterli ışık ortamlarında en düşük seviyede kullanmalıyız.

 

ISO Değerleri Nelerdir?

Digital makinalarda ISO değeri modeline göre 50 ile 102400 arasında değer alabilmektedir.

ISO Fotoğrafı Nasıl Etkiler?

ISO değerinin etkisini daha iyi anlayabilmek için aşağıda kızımın köpeği Tony ile çekilmiş fotoğrafları inceleyebilirsiniz. Bu fotoğrafların hepsinde 1/50 estantene hızı ve F/2.8 diyafam kulanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gördüğünüz üzere yüksek ISO değerlerinde, sensörlere gönderilen voltaj arttığı için; sensörlerin ısınması yüzünden fotoğrafta gürültünün (noise) görünmeye başlamaktadır.

Yüksek ISO ihtiyacı genellikle yüksek estantene ihtiyacı olduğu durumlarda gerekli olmaktadır. Örneğin yetersiz bir ışıkta yerinde duramayan çocuğunuzu çekmek istiyorsunuz malum çok ufak olduğu için harici ışıkla yani flaş kullanmakta istemiyorsunuz bu durumda makinamızı S moduna alarak ISO’yu poz dengesini ayarlamak için mümkün olduğunca yükseltmek gerekecektir. Yine az bir ışıkta manzara çekimi yapacağız yanımızda tripodumuz da var bu durumda resimdeki siyah kalan bölgelerde noise daha çok belirgin olacağından mümkün olduğunca düşük ISO değerlerinde düşük estantene değeri kullanarak çekim yapmamız gerekecektir.

Etiketler

Yorum ekle

Yorum yapmak için tıklayın